Bước 1

Chào mừng bạn đến với Khảo sát Xu hướng nghề nghiệp 2020!

Câu trả lời của bạn rất cần thiết trong việc giúp Anphabe xác định nhu cầu thực sự của người đi làm Việt Nam cũng như những xu hướng nhân tài quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện môi trường làm việc. Vì thế, vui lòng chọn phương án thể hiện ĐÚNG NHẤT với SUY NGHĨ của bạn.